آهنگ کاری کردی که من با دشمنمم نکردم از کیست؟

نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ کاری کردی که من با دشمنمم نکردم از کیست؟

خیلی وقته/من واسه تو/گریه نکردماز وقتی رفتی/به یادتم/تکیه نکردمحالا می بینم اشتباه نکردم/الکی اشکامو هدیه نکردمتو هرکاري که خواستی کردي با من اما یه دفعه نفرینت نکردممن یا توگفتی منتظر بمونممن یا توگفتی که قسم به جونممی مونم همیشه پیشت می مونممن یا توبگو من یا تومن یا توگفتی نباشی میمیرممن یا توگفتی با تو جون میگیرممی میرم تو رو با یکی ببینممن یا توبگو من یا تو
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

wahrsamepa1973 راهنماي جامع تبليغات و روش هاي تبليغ دانلودستان بالابر نفری خوراکي ها و غذاهاي ايراني Michael فراآموزش هر چی که بخوای هر چی که بخوای فیلم های آموزشی مدارس