ج لوم گریه کردی تو دلم خندیدی

نتایج جستجو برای عبارت :

ج لوم گریه کردی تو دلم خندیدی

چه   افسون در مسیر  تیره ی خودخواهی ام کرديکه   در هر   واحه ای   همراه   با   گمراهی ام کرديفشاندی    روز    اوّل    دانه های   اشک  در   راهمکه     دست  آموز     مانند    کبوتر چاهی ام کرديپس از چندی که مهرت سرد شد ،گرم از تبی دیگربه   هیچستان   پشت     آرزوها    راهی ام کرديتو   ای   ماه    بلند    آس
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آشپزباشی فروش شاقول جیوه ای09197977577 Lindsey تجهیزات استخر - قیمت تجهیزات استخر ، سونا و جکوزی تعمیرات بوش در نمایندگی مجاز بوش گچ برگ باتیس | قیمت گچ برگ | مهام تجارت Kristen DownloadsGuy Justin Kristen