رمان حسنا سید طوفان

نتایج جستجو برای عبارت :

رمان حسنا سید طوفان

همه چیز را در نه و نیم دقیقه خلاصه کرده است. بدون هیچ حرف اضافه‌ای. آرامش قبل از طوفان. بیچارگی. حزن. آن بی‌پناهیِ مختوم به طوفان. طوفان. "زمانی که اهنگ خواندن کافی نبود، فریاد کشیدن. برای شنیدنت بود" و این منِ از طوفان‌درآمده‌ی پا از زمین کنده‌ی گمشده لابلای موج‌های خروشانت. دریایی پر از نخواستن‌ها و نتوانستن‌ها و نشدن‌ها و نبودن‌ها و نیفتادن‌ها و نرسيدن‌ها. لانه کرده در فریادهایی سهمگین.قله. جایی که دیگر هیچ کس به آنجا نخواهد رسيد.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

دکتراسماعیل شاه نظری اخبار روز توریست یاب all-gifted حفاظ شاخ گوزنی از آن سوی درد... بیست بلاگ آسرا 1384 شهرستان فيروزآباد فارس