زندگی نامه شهید حسین فهمیده

نتایج جستجو برای عبارت :

زندگی نامه شهید حسین فهمیده

 ای خوشا آنکس که نوشد می ز مینای حسيننور می بخشد به جانها،شهد صهبای حسينطور سینا یک طرف،کرب و بلا هم یک طرفزین تجلّی که خدا کرده،به سیمای حسينعشق لیلی یک نفر را برد تا دشت جنونعالمی دیوانه اند از عشق والای حسينآسمانها را ملائک نور باران کرده انددر چنین روزی به پاس نام زیبای حسينهمچنان از نینوا،میعادگاه عاشقانمی رسد بر گوش جان،بانگ دلارای حسيندر میان عاشقان چارده نور عظیمهست واسع روز و شب غرق تمنّای حسين#سید_علی_کهنگی فروردین 1399sayedalikahang
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

*درخشنده* هواتو ... وب سایت رسمی راتین رها MDF آریا کارگزاری رسمی بیمه رضا دانایی همه چی موجوده تغذیه فود ، با ما بهترین باشید. مکتوبات شاهدان کویر مزینان بدهکارِ عشق