سال های دور از خانه

نتایج جستجو برای عبارت :

سال های دور از خانه

قبر هر روز پنج مرتبه انسان را صدا میزند :1.من خانه فقر هستم با خود تان گنج بیاورید2.من خانه ترس هستم با خود تان انیس بیاوردید 3. من خانه مار ها و عقرب ها هستم با خود تان پادزهر بیاورید 4. من خانه تاریکی ها هستم با خود تان روشنایی بیاورید5. من خانه ریگ ها و خاک ها هستم با خودتان فرش بباوردید
1. گنج . لا اله الا الله 2. انیس . تلاوت قرآن کریم3. پادزهر .صدقه و خیرات4. روشنایی . نماز نماز شب 5. فرش . عمل صالح
┈┈•✾✾•┈┈
 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Daniel Heather Ronda James نویسندگی دیزل ژنراتور ماه نیرو مرجع کرک نرم افزارهای تخصصی عقایدیک دختر ♥ گوهر ایمان و اخوت ♥ خریدو فروش ماشین ولوازم یدکی