معنا شناسی کاربری

نتایج جستجو برای عبارت :

معنا شناسی کاربری

استاد می گفت " مفهوم هم، حتی مفهوم هم، صورتی ست از معنا .‌‌ دیگر لفظ که جای خود. می گفت این طور نیست که فکر کنی لفظ پوسته ای ست و اگر آن پوسته را بشکافی یا اگر لفظ را بسابی، به معنا می رسی . می گفت معنا فرای ِ این حرف هاست؛ با شکافتن و سابیدنِ لفظ نمی شود به همه ی معنا رسید. حتی با دریافت مفهوم هم نمی شود به معنا رسید. با صوت هم نمی شود. گفتن نمی تواند همه ی معنا را منتقل نمی کند. هیچ چیز نمی تواند . "
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

انگشتر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی | دکتر شریف نجفی سالن زيبايي شفق طلايي worldnews وکيل حقوقي !! Hacker Shoo همه چی موجوده طراحی و اجرای نما چگونه خود را بیاراییم برای ظهور، کار کوچکی کنیم