پرونده های مربوط سال ۹۱

نتایج جستجو برای عبارت :

پرونده های مربوط سال ۹۱

اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

هفته نامه کهن دیار مراغه فرهنگی و اجتماعی اینجا همه چی هست داستان های صوتی شهدا فصلِ عاشقیها پاییز Calvin بوسیدن پای اژدها تخفیف دونی سایتی برای همه Charles ترانسميترمادات اکسل (datexel)